Samsunda Escort Bayan

Samsunda

Aile içi şiddete uğrayan hatun ne yapmalı?
ülkemizde, ataerkil aile yapısı yüzünden
aile içinde kadına yuz yuze
şirket uzun yıllar mahrem saha
kabul edildi, bilhassa
dini ve toplumsal kuralların etkisiyle hız
bayanın
katlanmak zorunda olduğu bir realite gibi
görüldü. Oysaki kadına yüzleşmek
hız
her şeyden evvel
bir adam
hakkı ihlalidir. Bu sebepile
de aile içi şiddetle mücadele, toplumsal bir sorundur eve gelen escort ve bu sorunla mücadele, devletin öncelikli görevleri ortasına
olmalıdır . Aile içi şiddete maruz kalan kadın; fiziksel, psikolojik, cinsi
yoksa
ekonomik yönden zarar görür. şiddete maruz kalan kadın, yaşadığı yoğun korku yüzünden
ne yapacağını bilemez, durumu polise yahut
adli makamlara intikal ettirdiği halde, olayı yeniden
tadını çıkarmak
suretiyle şimdiye kadar
da incineceğini ya da netice alamayacağını düşünebilir. Oysa mevzuatımızda kurulan
düzeltmeler ile bayanın
bu süreçten olası
orijinel fotoğraflı atakoy  escort olan en alt seviyede zarar görmesi hedeflendi . aile içi şiddete maruz kalan bayan
ne yapmalıdır?
Hız
mağduru bir hatun
bu durumu yaşadığında ilk etapta polise ulaşmalıdır. Mağdur bayanın
istemiyle yahut
başkalarının bildirimiyle kadına karşısında
şiddeti görüne bilen
polis, başlıca
bayanın
yaşadığı şiddetin tıbbi açıdan tespiti nedeniyle
en yakın hijenik
kuruluşuna sevkini yapar. Mağdur kadın, polis nezaretinde hijenik
kuruluşuna ulaştırılır ve Avrupa Yakası Orjinal Fotolu Bayanlar durumu hekim raporu ile tespit edilir . Hijenik
kontrolünden daha sonra
mağdur kadın, müracaatı alınmak üzere yeniden
polis merkezine götürülür, böylelikle
soruşturma başlamış olur. Eger
mağdur bayanın
bir avukatı aksi halde
talebi üstüne
baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilir. Polis merkezindeki işlemler olası
mertebe bayan
personel tarafından ve insani bir yaklaşım içerisinde gerçekleştirilir. Hem de
polis merkezinde adli işlemlere ilaveten aile içi hız
kayıt formu denilen bir form kaydı tutulur. Bu form, risk değerlendirmesi de içerir. Mağdurun sorulara vereceği cevaplar üzerinden kurulan
risk değerlendirmesi neticesinde mağdur açısından uca
risk görüldüğünde kendisinin isteği olursa
hatun
sığınma evine gönderilmesi sağlanır. Bu esnada adli süreç de takip
eder. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelinin ifadesi alınır. Deliller toplanır ve kurulan
soruşturma neticesinde savcı, kamu davası açılmasına lüzum
olup olmadığına hüküm
verir. şüpheli ılgili
Türk Ceza Kanunu’na nazaran
kamu davası açılabilir ya da takipsizlik kararı verilebilir. Mağdurun takipsizlik kararına itiraz hakkı vardır, başka
kendisi de şahsi dava açabilir. Hız
uygulayan kocaya hangi cezalar verilir?aile içi hız
bilgisi kendisine ulaşan cumhuriyet savcısı, şikayet olmaksızın soruşturmaya başlamak, hem de
muhafaza
kararı alınması amacıyla durumu aile mahkemesine iletmek zorundadır. Mağdur kadın, 4320 sayılı kanunda yer saha
muhafaza
tedbirlerinin alınması amacıyla doğrudan da aile mahkemesine başvurabilir. Aile mahkemesi hakimi, evrak üzerinden inceleme uygulayarak
şüphelinin 1 aydan 6 aya dek
evden uzaklaştırılmasına fikir
verebileceği gibi, mağdurla herhangi bir ulaşım
aracıyla ulaşım
kurmama, olursa
silahını kolluk kuvvetlerine teslim etme, bir hijenik
kuruluşunda sağaltma
bulunmak
kadar
farklı
muhafaza
tedbirlerine hüküm
verebilir. Aile mahkemesi ayrıca, evden uzaklaştırılan kocanın aile geçimini sağlaması nedeniyle
nafakaya da tedbiren hükmedebilir. Muhafaza
kararına uymayan kocaya ne yapılır?aile mahkemesi tarafından verilen muhafaza
kararına uyulup uyulmadığını polis resen kontrol yapmak
zorundadır. Muhafaza
kararına uymayan eş ılgili
cumhuriyet başsavcılığı resen kamu davası açar. Hız
mağduru bayanlara
destek olan kurumlar Shçek’e ilişkili
olan xanim
konuk evleri; fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara maruz kalan bayanlara
servis
verir. Hanım
konuk evlerinde, aile içi şiddete maruz kalan kadınlar ile yanlarında getirdikleri çocuklarının sağlık, psiko-sosyal ve hukuki yardım, beslenme, giyim, eğitim, öğrenim, harçlık, ulaşım vb. ihtiyaçları karşılanır. Alo 183 ne işe yarar?mağdur bir kadın, konuk dairesinde
3 ay süreyle kalabilir. Bu sürenin kısıtlılığı, hanım
konuk evlerinin var oluş amaçlarıyla bağdaşmaz ve işlevselliğini mühim
ölçüde azaltır. üstelik
Alo 183 kadın, çocuk, özürlü sosyal özen
danışma hattı şiddete maruz kalan yoksa
kalma ihtimali kurulan
bayanlara
psikolojik, ekonomik ve hukuki destek bağışlar
ve gerekli duydukları hizmete ulaşmalarını sağlar. Gene
barolar nezdinde hanım
kurulları, hız
mağduru bayanlara
hukuki destek verir. şu bir gerçektir ki; kadına yuz yuze
aile içi şiddetin önlenmesi önceden
hanımların
güçlendirilmesi ve toplumsal statülerinin yükseltilmesi, sonrasında ise aile içi şiddete sebep
olan olumsuz davranışların nedenlerinin oradan kaldırılmasıyla mümkündür. şunun
ise ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyle paralel olduğu inkar edilemez. Düzgün
eğitim politikaları, toplumun her kesiminde cinsiyet ayrımcılığının kaldırılması, hanımın
iş hayatında elverişli
seviyede yer edinmesi, hanımın
toplumda hak ettiği değeri edinmesinde ve neticede kadına karşısında
şiddetin azalmasında basamak olacaktır.
Etiket
Kategoriler